6a20d67aab7f4e64a8d20f2c617e9628

Pokuty tímov

19.10.2016

Dátum Tím Sk. Priestupok Pokuta Termín pre úhradu Stav
22.03.2018 PFC Stoners 1TL OZ 20 € 23.03.2108 neuhradené
29.03.2018 REAListi 1TL OZ 20 € 30.03.2018 uhradené
05.04.2018 FC Indivindi NR 2TL OZ 20 € 06.04.2018 neuhradené
26.04.2018 PFC Stoners 1TL ČK 6 € 27.04.2018 neuhradené
09.05.2018 Kartel Team 1TL DT 10 € 18.05.2018 neuhradené