6a20d67aab7f4e64a8d20f2c617e9628

Kontakty

31.8.2016

Ing. Peter Králik

riaditeľ súťaže
Mobil: +421 915 902 632
E-mail: vedenie@topliga.sk

Obráťte sa v prípade:

 • otázok ohľadne úhrady štartovného,
 • sťažností,
 • ak by ste chceli otvoriť TOP ligu vo svojom meste.

Ing. Matúš Kocún

technický riaditeľ
Mobil: +421 911 916 731
E-mail: info@topliga.sk

Obráťte sa v prípade:

 • otázok na termínovú listinu,
 • ak chcete odložiť zápas,
 • záujmu stať sa rozhodcom TOP ligy,
 • otázok na výsledkový servis, herné štatistiky, súpisky tímov, údaje na webstránke,
 • otázok ohľadne výkladu pravidiel,
 • otázok na vybavenie TOP ligy.

Marketing: 

Mgr. Miroslava Králiková

E-mail: miroslava.kralikova@topliga.sk

Obráťte sa v prípade:

 • ak by ste chceli napísať o TOP lige reportáž,
 • ak máte záujem o stáž.