6a20d67aab7f4e64a8d20f2c617e9628

Sadzobník pokút

31.8.2016

Pokuty sú jedným z nástrojov dodržiavania pravidiel TOP ligy. Sú zavedené predovšetkým preto, aby bolo dodržané motto TOP ligy “My league is fair play“.

V minulosti sa  pokuty vyberali formou depozitu (zálohy) na sezónu, ktorá sa platila spoločne so štartovným. Od sezóny Jar/2017 sa systém platby pokút zmenil. Po novom, bude tím povinný zaplatiť prípadnú pokutu vždy do piatku aktuálneho hracieho týždňa, v ktorom bol udelený trest, na náš účet SK4883300000002901256619. V správe pre príjemcu je potrebné zadať meno tímu.

Pokuty majú finančnú i bodovú povahu.

Sadzobník trestov a poplatkov:

  1. Žiadosť o preloženie zápasu viac ako 24 hodín pred zápasom: Len 1 možné preloženie zápasu a pokuta 20 €.
  2. Telefonické ospravedlnenie za nenastúpenie na zápas menej ako 24 hodín pred zápasom: Kontumácia zápasu a pokuta 15 €.
  3. Nenastúpenie k zápasu (bez ospravedlnenia): Kontumácia zápasu, pokuta 15 € a – 2 body
  4. Opakované nenastúpenie k zápasu (bez ospravedlnenia): Vylúčenie z ligy a prepadnutie štartovného.
  5. Strata lopty: Tím, ktorý zakopol a následne nenašiel loptu – pokuta 20 €.
  6. Červená karta: Pokuta 6 € pre tím a stop na 1 zápas dotyčného hráča. Pri závažnom porušení pravidiel možný vyšší zápasový aj finančný trest (najmä v prípade inzultácie).
  7. Zaradenie do hry hráča, ktorý nie je na súpiske daného tímu: Kontumácia a ďalej trest podľa rozhodnutia organizátorov TOP ligy.
  8. Nesplnenie povinnosti podpisu kapitána v zápise o stretnutí pred a po zápase: Pokuta 2 €/zápas.
  9. Poplatok za zmenu názvu tímu: 5 € 


Sadzobník pokút je platný od 1. augusta 2017.

Záväzný výklad sadzobníka pokút vydávajú organizátori TOP ligy.

Tímy sa vo svojej prihláške do súťaže zaväzujú k rešpektovaniu a plneniu sadzobníka pokút.